"photos-slider-header2"

הועד המנהל

Home  /  אודות העמותה  /  הועד המנהל

 

הועד המנהל

 

יו"ר הועד המנהל- עינת קסוטו שפי

כיום מנכ״ל מכללת סמינר הקיבוצים ובעבר מנכ״ל עמותת אלו״ט ודירקטורית בכפר הירוק (חברה ממשלתית) .
לעינת נסיון רב בניהול , בפיתוח שירותים ובקידום זכויות לאנשים עם אוטיזם.

חברי הועד

 

יו"ר העמותה וחברי הועד פועלים בהתנדבות