"photos-slider-header2"

דיור בקהילה

Home  /  דיור בקהילה

דיור בקהילה

yellow-seperator

דיור  בקהילה "שותפים לחיים"  עבור אנשים עם אוטיזם

קהילה משולבת בקהילה עירונית

בשנים האחרונות מצויה מדינת ישראל בעיצומו של תהליך הדרגתי של מעבר ממודל דיור "מוסדי" (הוסטלים) ל"דירות בקהילה"  ולדיור "נתמך בקהילה" עבור אנשים עם מוגבלות. בהתאם לכך התפתחו בשנים אלו שירותי דירות ודיור נתמך בקהילה עבור אנשים עם אוטיזם בתפקוד גבוה, אולם עבור אנשים עם אוטיזם, בתפקוד בינוני ונמוך, המודל היחיד המוצע כיום הינו מודל של "הוסטל" המיועד ל- 24 דיירים המתגוררים בבתים של עד 12 דיירים בבית ולרוב בתנאי מחייה בהם שני דיירים חולקים חדר במשותף. בתים אלו הינם בעלי מאפיינים מוסדיים גם כאשר הינם בקהילה.

יותר ויותר הורים מעוניינים לאפשר לילדיהם לממש את צרכיהם האינדיבידואליים בקהילה באופן שיאפשר להם חיים איכותיים ובחירה מיטבית של דרך חייהם, שותפיהם לחיים ומיצוי יכולותיהם בכל תחומי החיים, ברוח תפישת השוויון של אנשים עם מוגבלות והאמנה הבינלאומית.

מודלים מתקדמים ועדכניים ומחקרים שונים בעולם מוכיחים כי מענה אישי המותאם לצורכי האדם המתגורר עם מספר שותפים מצומצם מגבירים את אפשרות הכיוון לצרכיו האישיים, ומאפשרים שילוב מרבי בקהילה תוך מימוש השאיפה לאיכות חיים, קרוב ככל הניתן לרצונו של האדם ולחיים עצמאיים בקהילה גם כאשר האדם לוקה במוגבלות חמורה.

yellow-seperator

עמותת "בקהילה – שילוב אנשים עם אוטיזם בחברה"  שואפת להקים מסגרות חדשניות לחיים קהילתיים  עשירים של קבוצות עד ל-4 שותפים לחיים, בתוך מירקם עירוני עם קשר הדוק ככל האפשר למשפחות הגרעיניות ובין משפחות השותפים. יצירת קשרים תומכים בקהילה ויצירת רשת בטחון בסביבת המגורים.

ניהול החיים בכל התחומים תוך שימוש בתשתיות עירוניות קיימות. אנו מציעים מודל המאפשר מענה איכותי לאוכלוסייה גדולה ביותר, בסביבה עירונית, במקום בו נמצאת מירב האוכלוסייה במדינה כמו גם מירב האנשים עם המוגבלות ומשפחותיהם. אנו מעוניינים לטפח קשר חזק עם הקהילה ועם המשפחה המורחבת ולאו דווקא רק ההורים.

  • נפעל להקמת אשכול דירות של מספר "תאים משפחתיים" המורכבים מקבוצות קטנות של עד-4 שותפים שיחיו יחדיו בשכונה. החברים (בהתאם לצורך, באמצעות ההורה/אפוטרופוס) יבחרו את שותפיהם לחיים, בבית שבבעלותם או בשכירות, בתנאי דיור נאותים ומכבדים (חדר פרטי לכל דייר). עלויות חיי היום יום (מזון, ביגוד, שכירות, מיסים, ניקיון וכד') ימומנו ע"י הדייר עצמו. התמיכות הנדרשות לצורך החיים בקהילה ימומנו ע"י משרד הרווחה. המימון יגיע דרך סל השירותים שיקבע בהתאם לרצונו וצרכיו של כל דייר, בהתחשב בשותפיו לחיים  ובהתחשב בתקציב המיועד לכך. הדייר יקבל תמיכה וליווי מותאמים ע"י צוות מקצועי שיסייע לו לממש את יכולותיו, יעודד העצמה אישית, אינטראקציה חברתית ושילוב בפעילויות פנאי בקהילה ובקבוצת השווים.
  • נעודד מעורבות של המשפחות בחיי הבית. נעודד את המשפחות להתקרב אחת לרעותה ולחזק את הקשר בין המשפחות לבני הבית.

  • נפעל להשתלבות במגוון פעילויות קהילתיות באזור המגורים, בכל מקום נאתר את גורמי התמיכה,  ניזום פרויקטים משותפים עם גורמים מתנדבים בקהילה וניצור מעגלי תמיכה נרחבים שיאפשרו  עבור קהילת המיזם סביבה בטוחה ותומכת. הדיירים ישתמשו בתשתיות של העיר בה יגורו  כגון, מתקני ספורט ותרבות ויצרכו שירותים נוספים בקהילה ובכלל זה בין היתר שירותי תעסוקה והסעות לתעסוקה, שירותי רפואה ועוד
  • דירות "שותפים לחיים"  מותאם למשפחות המעוניינות לאפשר לילדיהם הבוגרים מגורים בקהילה מחוץ לבית ההורים במסגרת אינטימית הקרובה ככל האפשר למסגרת משפחתית, בקרבת המשפחה, עד כמה שניתן. כל זאת בכדי שהקשר והבילוי עם המשפחה הגרעינית יהיו אפשריים וקלים למימוש. אנו נעודד קרבה וערבות הדדית בין השותפים לדרך וכלל המשפחות.