"photos-slider-header2"

הכשרה ותעסוקה

Home  /  הכשרה ותעסוקה

הכשרה ותעסוקה

yellow-seperator

למידה גיא (640x425)גיל 21 , עם סיום בית הספר, נפסקת ההשקעה הרבה בקידום היכולות של הבוגרים עם האוטיזם הם מסיימים את לימודיהם כבעלי כישורי עצמאות וכישורים תעסוקתיים מוגבלים מאד. בשנים הקרובות  יסיימו את בתי הספר כ 200 בוגרים מידי שנה. מחצית המסיימים, שרמת תפקודם אינה גבוהה, מיועדים לעבור למרכזי טיפול יומי ייעודיים של משרד הרווחה, חלקם יגורו בבתים לחיים  וחלקם יגורו בבתי ההורים בתקווה שבעתיד יגורו בדירות בקהילה. כיום נמצאים במרכזים אלו כ- 150 בוגרים עם אוטיזם הגרים בביתם. המרכזים נותנים מענה לצורך במסגרת תעסוקתית אך לא שיקומית, לרוב הם עוסקים בעבודות פשוטות ומונוטוניות בהתאמה אישית מוגבלת מאוד וללא יכולת קידום. עבודות, שבנוסף לכך, אינן עוזרות לשמירה ופיתוח של היכולות הקוגניטיביות, החשובות לשמירה על רמת התפקוד בחיים הבוגרים,  תהליך  שקורה באופן טבעי לשאר האוכלוסייה..

המגמה העולמית כיום הינה לאפשר לאנשים עם מוגבלויות, גם הקשים שבניהם, לחיות בקהילה ולעבוד בסביבה נורמטיבית ככל שניתן.  כדי לאפשר לאוכלוסיה הגרה בקהילה  להשתלב בצורה המיטבית בכל מעגל החיים יש ליצור מרכזים בהם תכנים נוספים.

עבודה בקפה גרגעמותת בקהילה תומכת במרכז קידום והשכרה בר אילן כדי לאפשר למשתתפים במרכז, קידום והכשרה ומימוש אישי.

על המרכז, ראה מידע נוסף על מרכז קידום והכשרה לבוגרים בספקטרום האוטיסטי- בבר אילן
יעדי העמותה בתחום התעסוקה – להמשיך לקדם ולפתח את המרכז בבר אילן ולתמוך ולייעץ לקבוצות הורים ואנשי מקצוע המעוניינים להקים מסגרות קידום והכשרה חדשות.